Opettajille ja opinto-ohjaajille

Emme suosittele vielä keväällä 2019 tämän ihka ensimmäisen version ottamista osaksi omaa opetustarjontaa, koska meillä ei ole tarjota kurssin sisältömateriaalin lisäksi mitään muuta tukea tai tukimateriaalia.

Tänne on tarkoitus toimittaa myöhemmin vuoden 2019 aikana ohjeistusta kurssin suoritusten arvioinnista omassa oppilaitoksessa.

Kurssi julkaistaan jo nyt avoimena, joten emme sinänsä rajoita kurssin käyttöä, mutta tukimateriaaleja ei vielä ole tarjolla.

Kurssin tai sen osan saa ottaa vapaasti osaksi peruskoulun, lukion, ammattikoulun, ammattikorkeakoulun tai yliopiston opintotarjontaa. Kerrothan opiskelijoillesi mahdollisuudesta osallistua kurssille.

Avoimen yliopiston kurssisuoritus luetaan automaattisesti osaksi Helsingin yliopiston opintoja, mutta tämän osion tekeminen ei korvaa tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman pakollista tietoliikenteen perusteet -kurssia. Tälle kurssille on tulossa jatko-osa viimeistään keväällä 2020 ja nämä kaksi osaa yhdessä kattavat tuon kurssin.